Du er her: Home Shop Swimmingpool - pool vedligeholdelse - poolrensning - poolservice

Til swimmingpool
Til spa
MĂĄleudstyr
Renholdelsesudstyr
Plejemidler

Indkøbskurv

0,00 DKK

Alle priser er inklusiv moms

 

4 ting man skal forholde sig til nĂĄr man driver en swimmingpool med klor.

PH værdi
Klorværdi
Cyanurindhold
Flokningsmiddel

PH værdien


Den korrekte PH værdi er det vigtigste forhold overhoved i en pool og PH justeringen er det første der gøres før alle andre kemikalier tilsættes
PH værdien måles på en skala der går fra 0 til 14 og 7 udgør det neutrale punkt
PH værdien i en swimmingpool skal holdes mellem 7 og 7.6 og jo højere PH værdien er jo dårligere virker klor produkterne.
Vær opmærksom på, at såfremt klorindholdet i en pool er meget højt, vil PH målingen ikke blive korrekt. Vent med at måle og justere PH indtil klorniveau er kommet ned. Enten af sig selv, eller ved tilsætning af klorfjerner.Klorværdien


Indledning om klor


Klor er ikke bare klor. Der findes mange forskellige typer med mange forskellige egenskaber.
Når De skal vurdere klor er der i første omgang 3 ting der er vigtige:
1. Hvor stort er indholdet af aktivt klor
2. Hvilke kemiske forbindelser indgĂĄr kloren i. Kloren er jo en luftart, sĂĄ for at kunne hĂĄndtere den, er den kemisk bundet til et hĂĄndgribeligt stof. Dette stof har en stor
betydning for den hastighed hvormed kloren frigives. Nogle har en meget dĂĄrlig evne til at holde pĂĄ kloren, hvorfor kloren bare damper af med det samme og
andre frigiver klor i et passende tempo
3. Hvad er klorens fyld og bindestoffer. Dette har betydning for hvor mange "urenheder" og evt. vandproblemer som kloren i sig selv bidrager medDen billige klor med stort klorindhold, er ikke nødvendigvis den "billigste" i længden


Forskellige klortyper


Calsium hypoclorit 65% granulat baseret på kalk hæver PH værdi frigøres stabilt
Natrium Hypoclorit 15% flydende hæver PH værdi frigøres hurtigt
Dichlor 60% granula tilsat cyanur neutral PH værdi frigøres langsomt
Trichlor 90% tabletter tilsat cyanur sænker PH værdi frigøres langsomt
Lithium hypoclorite 35% granulat baseret på kalk hæver PH værdi frigøres stabiltDer skal være så stort et klorindhold i en pool, at der altid er et overskud til at "tage" sig af pludselige "rengøringsproblemer" som f.eks. stor badebelastning eller stor tilførsel af alger og andre urenheder ved regn. Uden dette overskud vil der hele tiden opstå problemer.Overskuddet af klor afhænger af hvilken klortype De bruger I en ustabiliseret pool d.v.s en pool uden cyanursyre skal klorværdien være mellem 0.5 og 1.5 afhængig af om det er inden eller udendørs
I en stabiliseret pool d.v.s en pool med cyanursyre skal klorværdien være mellem 1.0 og 1.5
Årsagen til, at indholdet af klor i en stabiliseret pool skal være højere er, at cyanursyren samtidig med at den nedsætter klorforbruget også nedsætter rensningshastigheden. Dette kompenseres der så ved, at øge indholdet af klor.Kloreffekt
Effekten af 1 g klor afhænger af mange faktorer.
Den væsentligste faktor er PH værdien. Nedenstående skema viser effekten ved forskellige PH værdier.
Når De skal tilsætte klor, skal De for at få den største effekt, derfor altid starte med at justere Deres PH værdi ned på. 7. Forsøg aldrig på at få en bedre effekt ved at sænke PH værdien under 7Begreberne Fri – Bunden og Total klor
Alt klor er fra begyndelsen betegnet som Fri klor. Klor der er fri til at desinficere/dræbe alle bakterier og algerNår kloren kommer ned i bassinvandet begynder kloren at dræbe algerne.Den del af kloren der har dræbt bakterier og alger har mistet sin evne til at dræbe og bliver nu kaldt Bunden klor. Det er stadig kemisk set klor, men den er bunden til algerne og bakterierne.Når den bundne klor dræber algerne og bakterierne dannes der en kemisk forbindelse der hedder kloraminer.
Det er kloraminerne der får swimmingpoolvand til at lugte af klor – når det lugter af klor, er det faktisk tegn på, at der mangler fri klor
Udover lugten medfører for meget kloramin – for meget bunden klor – at man får øjenkløe m.v
Man fjerner den bundne klor / kloraminerne ved enten at choklorere med 150-300 g klorgranulat pr. 10 m3 vand eller ved at lede vandet forbi en UV lampeDen frie klor der stadig har evnen til at dræbe og den bundne klor der har mistet evnen, kaldes tilsammen for Total klorMan kan måle den frie klor og den totale. Den bundne klor finder man ved at trække de 2 målinger fra hinanden

Cyanursyre


Canursyre er et kemikalie der enten tilsættes klor eller tilsættes direkte i bassinvandet.Cyanursyrens opgave er, at beskytte kloren mod solens nedbrydende UV strålerFølg linket og læs mere indgående om dette ofte store problem

Flokningsmiddel


Såfremt Deres vand bliver mælket - ugennemsigtigt, og dette ikke skyldes en for høj PH værdi eller nyligt tilsat klor, har De sandsynligvis et flokningsproblem. Et flokningsproblem består i, at der er partikler i bassinet der er mindre end 30 micron. Disse passerer bare filtret. For at opfange disse partikler, skal De tilsætte flokningsmiddel til bassinvandet. Flokningsmidler er alminumsforbindelser som i kontakt med vandet danner gelantineforbindelser. Disse er klæbrige og vil opfange de små partikler og danne nogle større, der så kan opfanges af filtret.

Alle priser er i danske kroner og inklusiv moms.
Der kan betales med Dankort.